Αρμοστέα Αισθητική ® ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Αυτή η επιλογή θα σε πάει στην αρχική σελίδα της Αρμοστέας Αισθητικής


Οποιοδήποτε άτομο οικείο με τη Μουσική ορολογία θα μπορούσε να υποβληθεί σε αυτήν την εξέταση για να κερδίσει μια στοιχειώδη κατανόηση της Αρμοστέας Αισθητικής σαν γνωστικό αντικείμενο. Όμως, μόνον οι Απόφοιτοι της Σειράς Μαθημάτων της Προηγμένης Επακριβούς Θεωρίας της Μουσικής ΙΙ έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας για υποτροφία σε περίπτωση που η εξέταση περαστεί με επιτυχία.

Στους Αποφοίτους της Επακριβούς Μουσικής Θεωρίας Σ.Μ. ΙΙ που περνούν αυτήν την εξέταση με επιτυχία απονέμεται το:

Πιστοποιητικό Υποτροφίας στην Αρμοστέα Αισθητική

Σε οποιοδήποτε άλλο άτομο που περνά αυτήν την Εξέταση με επιτυχία απονέμεται το:

Πιστοποιητικό Στοιχειώδους Ορολογίας της Αρμοστέας Αισθητικής

--

--
ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣΒΗΜΑ1. Μελέτησε τον ορισμό της ΜΟΥΣΙΚΗΣ, τους ορισμούς: 1. και 2.

--ΒΗΜΑ 2. Θεωρώντας ότι η Μουσική είναι μια "γλώσσα", γράψε ένα μικρό δοκίμιο με τίτλο:

"Η διδασκαλία της "γλώσσας" σε ένα μωρό ξεκινώντας από γραφή και ανάγνωση"


Δώσε προεκτάσεις στο παρακάτω ερώτημα:

Πως σχετίζεται μια τέτοια πρακτική με εκείνες τις "Μουσικές Σχολές" που διδάσκουν Μουσική γραφή και ανάγνωση σαν τα πρώτα- πρώτα θέματα που διδάσκουν στη Μουσική;

(Χρησιμοποίησε το παρακάτω έντυπο για την υποβολή της εργασίας σου.)

ΒΗΜΑ 3. Μελέτησε τον ορισμό της ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ.

--


ΒΗΜΑ 4. Μελέτησε το παράδειγμα της ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ.

--


ΒΗΜΑ 5. Γράψε ένα μικρό δοκίμιο με τίτλο:

"Πως θα ωφελούσε έναν μαθητή το να γνωρίζει το ΓΙΑΤΙ ένα παράδειγμα λειτουργεί σαν κατάληξη;"

(Χρησιμοποίησε το παρακάτω έντυπο για την υποβολή της εργασίας σου.)
ΒΗΜΑ 6. Μελέτησε τον ορισμό της: ΕΠΑΚΡΙΒΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. τους ορισμούς 1. και 2.

--


ΒΗΜΑ 7. Μελέτησε τον ορισμό της: ΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ορισμούς 1. και 4.

--


ΒΗΜΑ 8. Μελέτησε τον ορισμό της: ΕΠΑΚΡΙΒΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ορισμός 3.

--


ΒΗΜΑ 9. Μελέτησε τον ορισμό της: ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ.

--


ΒΗΜΑ 10. Μελέτησε τα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ της: ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣΓράψε ή επικόλλησε τις απαντήσεις σου σε κάθε ερώτηση που τίθεται μετά από κάθε "ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ" στο παρακάτω πλαίσιο κειμένου και απέστειλε τες.

--
ΒΗΜΑ 11. Δώσε τουλάχιστον 4 διαφορετικά δικά σου παραδείγματα σχετικά με τη χρήση της αρχής της συμμετρίας στη Μουσική.
ΒΗΜΑ 12. Μελέτησε τον ορισμό του: ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ.

--


ΒΗΜΑ 13. Μελέτησε τον ορισμό της: ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ορισμός 3.

--


ΒΗΜΑ 14. Μελέτησε τον ορισμό της: ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ.

--


ΒΗΜΑ 15. Μελέτησε το παράδειγμα της: ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ.

--


ΒΗΜΑ 16. Μελέτησε τον ορισμό του: ΤΟΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.

--


ΒΗΜΑ 17. Γράψε ένα μικρό δοκίμιο περιγράφοντας μιαν απλή ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ δικής σου επινόησης. Δήλωσε την αρχή ή την ιδιότητα του Μουσικού Τόνου που χρησιμοποίησες για να κατασκευάσεις την Διάταξη. Δήλωσε τον Τόνο Αναφοράς και παράθεσε την αρίθμηση των Τόνων της Διάταξης σου για την υπόδειξη της προτεραιότητας τους στην Διάταξη. Επικόλλησε το κείμενο σου στο παρακάτω πλαίσιο κειμένου και απέστειλε το.
ΒΗΜΑ 18. Μελέτησε τον ορισμό της: ΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ορισμός: 2.

--


ΒΗΜΑ 18. Μελέτησε τον ορισμό της: ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑΣ.

--


ΒΗΜΑ 18. Μελέτησε τον ορισμό της: ΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ορισμός 3.

--


ΒΗΜΑ 21. ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Σύμφωνα με ό, τι μελέτησες εδώ, απάντησε τα παρακάτω ερωτήματα:


1. "Πως θα μπορούσε να βοηθήσει τη Μουσική σου μια Διάταξη Διαβάθμισης;"

2. Δώσε μια περιγραφή εκείνων των Κλιμάκων Διάταξης που θα αποτελούσαν εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία για σένα.

3. "Δώσε ένα παράδειγμα Διάταξης Διαβάθμισης για τουλάχιστον δύο από τις παρακάτω Μουσικές δραστηριότητες:"

Εκτίμηση, Εκμάθηση, Μελέτη, Εξάσκηση, Ερμηνεία, Ενορχήστρωση, Σύνθεση, Αυτοσχεδιασμός.

4. "Γιατί κατά τη γνώμη σου η Αρμοστέα Αισθητική ΔΕΝ συμπεριλαμβάνει τη μελέτη της καλαισθησίας,"

5. "Μπορεί οποιοδήποτε άτομο να ισχυριστεί ότι η προσωπική του καλαισθησία είναι "νόμος" για οποιοδήποτε είδος Τέχνης;"

6. "Ποια θα ήταν τα οφέλη και πλεονεκτήματα μιας Μουσικής Θεωρίας που δεν βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο μουσικό είδος, αλλά βασίζεται στους φυσικούς νόμους της Ανθρώπινης Ακοής και Ακουστικής;"

Χρησιμοποίησε ένα απλό επεξεργαστή κειμένου όπως το Σημειωματάριο για να επεξεργαστείς αυτές τις ερωτήσεις και να δακτυλογραφήσεις τις απαντήσεις σου. Όταν τελειώσεις, επικόλλησε το κείμενο σου στο παρακάτω έντυπο για την αποστολή των απαντήσεων σου. Η συμπερίληψη πρόσθετων αρχείων όπως διαγραμμάτων, αρχείων midi, ή προσωπικών ηχογραφήσεων που δημιούργησες εσύ προσωπικά για να δώσεις μια εποπτικότερη επίδειξη των θέσεων σου συνιστάται θερμά.
Όνομα: Όνομα πατρός: Επώνυμο:

Email: URL:


ΤΕΛΟΣ ΒΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.
Copyright©  2003 - 2004 aesthetics.webege.com. All rights reserved.
Applied Aesthetics -- Exact ΜΟΥΣΙΚΗΣ Theory® (AA-EMT ®), ΜΟΥΣΙΚΗΣ Skills Analysis Test ® (MSAT ®), Personal Audible Frequencies Capacity Test ® (PAFCT ®)
are Trademarks and Service Marks owned by aesthetics.webege.com.
Nothing on this site can be reproduced in any way, by any means without the written permission of the copyright owner.

000webhost logo